Short Curtain “Parents”

ID No:160012

Hakuin Ekaku 1685-1768

Zen Rinzai.

 

“The descendant prospers so as to be dutiful to its parents”

 

Dimension cm: 90 ×120 

100% cotton / Dye:beige,black ink,Vermilion

 

Price 6,000 JPY

 

Honorific name: Shinki-dokumyo Zenji, Shoju-Kokushi. Pen name: Kokurin, Sarajuka-Rono. Instigator of the Rinzai Zen revival. Dharma transmission from Dokyo Etan(Shoju-Rojin). He became an abbot of Shoin-ji in Hara, Shizuoka at 33 years of age. He refounded Ryutaku-ji in Mishima in his The later years. He raised many influential and outstanding disciples, Torei En’ni, Suiou Genro, Gazan Jito etc.