Kakugan Jitumyo R
Zuikou Chingyu ̶
Mutoku Ryogo ”
Muin Douhi “Pe
Kaiten Ekou ”
Ishikawa Sodo ”
Gessyu Soko “G
Genrou Oryo “A
Fugai Honko “L
Doukoku Eko ”
Daikaku Seppo ”