Kakugan Jitumyo R
(English) Zuikou Chi
(English) Mutoku Ryo
(English) Muin Douhi
(English) Kaiten Eko
(English) Ishikawa S
(English) Gessyu Sok
(English) Genrou Ory
(English) Fugai Honk
(English) Doukoku Ek
(English) Daikaku Se