Kanrei Jikun ‘ Mu ‘

ID No: 11614

Name: Kanrei Jikun

Birth and Death: 1730-1808

 

Section: Zen.Rinzai

 

Temple; The Kosho-ji sect. Kosho-ji in Horikawa, Kyoto. The Dharma heir of Hakuin Ekaku Zenji.

 

Text: Joshu (Zhaozhou) said ” MU ! ”  ( nothingness ).  80 years old Kuge.

 

Style: Horizontal silk mounting. Tea ceremony style.

Condition: Paper Fine. Mounting Good.

 

Whole Dimension: 108*56.4

Paper Dimension: 33.5*46.2

Box: Pulownia

 

Price: 140,000JPY

 

Pen name: Kuuge Shitsu. He studied Zen under Hakuin Ekaku for more than 20 years. He became the abbot of Kosho-ji and trained an Zen monks more than 20 years. Kosho-ji was destroyed in the Great Fire of the Tenmei era, 1788. He rebuilt the temple. He transmitted the Hakuin’s Zen teaching longest as the Hakuin’s studens.