Inzan Ien “ZUI SYO JI ZAI”

ID No: 10228

Name: Inzan Ien

Birth and Death: 1754-1817

 

Section: Zen. Rinzai

 

Temple; The Myoshin-ji branch. Zen master of Tentaku monastery in Zuiryo-ji, Gifu. Baisenji, Bairyu-ji in Gifu.

 

Text: With perfect freedom at any situation. Inzan.

 

Style: Vertical silk mounting. Tea ceremony style.

Condition: Paper, Mounting Fine.

Whole Dimension: 181*31

Paper Dimension: 93.8*28.2

 

Box: Paulownia

 

Price: 450,000JPY

 

Pen name: Honorific name: Shoto-ensho Zenji. Dharma transmission from Gasan Jitou. He also practiced Zen under Gessan Zen’ne in Toki-an. He built a monastery named Tentaku in Zuiryo-ji. The founder of the Inzan school of the Rinzai sect ranked with Takuju.