Hogen Doin ” Throughout the universe “

ID No: 11868

Name; Hogen Doin

Sect: Obaku

Birth and Death: 1651-1730

 

Temple: Hofuku-ji,  Bairin-ji,  Souen-ji Kyoto,  Jissou-an Dichi-ji Shizuoka.

 

 

Text: Throughout the universe, my own holy body revealed. 1726 summer, Hogen.

 

 

Style; Horizontal silk mounting

Condition; Repaired warm hole marks remains. Mounting good.

Whole dimension; 111*61.5  Paper dimension; 27.5*50

Box; Paulownia

 

Price: 180,000JPY

 

Penname;Hogen.The emperor Gomizunoo’s child.He practiced Zen under the Mokuan and Dokutan.Dharma transmission from Dokutan.He rebuilt houfuku-ji in Osaka, Daichi-ji in Shizuoka, Soen-ji,Kyoto.