Hakuin Ekaku “The ordinary mind is the way”

ID No: 11360

Name: Hakuin Ekaku

Birth and Death: 1685-1768 

 

Section: Zen. Rinzai

Temple: The Myoshin-ji branch. Ryutaku-ji, Mishima and Shoin-ji, Hara in Shizuoka.

Text: “The ordinary mind is the way”

 

Style: Vertical paper mounting. normal style.

Condition: Paper not rough.Mounting originally.

Whole dimension: 185.5*39.3  Paper dimension: 94.5*28.4

Box: Paulownia

 

Price: ¥650,000

 

Honorific name: Shinki-dokumyo Zenji, Shoju-Kokushi. Pen name: Kokurin, Sarajuka-Rono. Instigator of the Rinzai Zen revival. Dharma transmission from Dokyo Etan(Shoju-Rojin). He became an abbot of Shoin-ji in Hara, Shizuoka at 33 years of age. He refounded Ryutaku-ji in Mishima in his The later years. He raised many influential and outstanding disciples, Torei En’ni, Suiou Genro, Gazan Jito etc.。