Gisan Zenrai ” A circle “

ID No: 12071

Name: Gisan Zenrai

Birth and Death: 1802-1878

 

Section: Zen. Rinzai

Temple: The Myoshin-ji branch. The 523th abbot of Myoshin-ji. Sogen-ji in Okayama. The founder of Nanshu-ji in Sakai, Osaka and Daitoku-ji monastery.

 

 

Text: A circle,  Tossai tossai ( words of encouragement ) by Boncho.

 

Style: Horizontal silk mounting. Tea ceremony style.

Condition: Paper fine. Mounting good.

Whole dimension: 120*42.5 Paper dimension: 30*41

Box: Paulownia

 

Price: ¥240,000

 

Honorific name: Bukkoku-Koryu Zenji. Pen name: Boncho, Seigo-ken. Dharma transmission from Taigen Shigen. He founded Nanshu-ji monastery by the request of the Daitoku-ji branch in 1866, then also founded Daitoku-ji monastery in the sub-temple of Daitoku-ji-ji in 1872. He brought up many outstanding Dharma heirs, Ekkei Shuken in Myoshin-ji, Tekisui Giboku in Tenryu-ji, Kosen So’on in Enkaku-ji, Koju Sotaku and Bokuju Soju in Daitoku-ji branches.