Shun’no Zen’etsu ” Keep your mind flexible..”

ID 12058

Shun’no Zen’etsu

1772-1844

The Tenryu-ji branch. Zen master of Tenryu-ji monastery. Kokeizan monastery. Daitsu-ji, Nagano. Jikyu-an sub-temple in Myoshin-ji.

 

Keep your mind flexible in any situation. 72 years old syun’nou.

 

Paper Dimension 33*55.2

Whole Dimension 123*66

Normal style silk mounting. Silk ink on paper, fine. Mounting, good.

Paulownia box

 

Price 120,000JPY

 

Honorific name: Reikishin’ou Zenji. Pen name: Toin-shitsu, Nyakusetsu. Dharma transmission from Takuju Kosen. He also practised Zen under Shuntaku Susetsu in Gekkei-ji Oita for 3 years and moved to Soken-ji to practice under Takuju for more than 10 years. He once became the abbot of Ryufuku-ji, but he came back to practice under Takuju again. He re-founded Jikyu-an, sub-temple of Myoshin-ji.