Kono Mukai

ID 10351

Kono Mukai

1864-1935

Zen Rinzai. The 328th abbot of Nanzen-ji. The zen master of Nanzen-ji monastery.

 

When the sun comes out, the whole world is filled with lights and shines brightly. Painted by Koan. *Certified on the box by Kono Mukai Roshi himself. The master of Nanzen Koan Mukai.

 

Paper Dimension 138 * 33.3

Whole Dimension 224.5 * 47

Paulownia box

 

Price 70,000 JPY

 

Pen name: Nanshin-ken, Ko-an, Senko-an in his The late year. Dharma transmission from Dokutan Sosan. He also practiced Zen under Tairyu Bun’I in Shogen-ji monastery for 3 years. He became the Zen master of Nanzen-ji monastery in 1903 and was selected to be the chief abbot in 1909. He re-built Shoteki-in, sub-temple of Nanzen-ji. The master of Zenkei Shibayama Roshi.

Categories: ,