Kaimon Zenkaku ” A Juniper in the front garden “

ID 12222

Kaimon Zenkaku

1743-1813

Zen Rinzai. The 440th abbot of Myoshin-Ji. Zen master of Enpuku-ji at Yawata, Kyoto. Jisyou-Ji at Nakatsu, Oita.

 

A Juniper ( evergreen tree ) in the front garden. Myoshin Kaimon.

※Certification by Awakawa Koichi. 

 

Paper Dimension 99.2*26

Whole Dimension 181*28.6

Vertical normal style silk mounting. Sumi ink on paper fine. Mounting good.

Paulownia box with certification.

 

Price 80,000JPY

 

Honorific name: Entumyokaku Zenji. Pen name: Kongo-shitsu, Kansho-ken, Entsu-shitsu. Dharma transmission from Taiju Zen’nyo who rwas the Dharma heir of Hakuin Ekaku. He stayed Enpuku-ji in Kyoto and made an effort to restore in 1798. he became the 550th abbot of Myoshin-ji in 1804. His calligraphies concerning to about ‘water’ were believed to have miraculous efficacy for the fire prevention. So a lot of people asked him one after another.