Hakuin Ekaku Painting of Jyuro-jin( god of longevity)

ID : 12357

Hakuin Ekaku    1685-1768

Zen Rinzai. Syoin-ji, Ryutaku-ji, Shizuoka. The re-founder of Rinzai.

 

Painting of  Fuku Roku Jyu ( God of longevity ) 

Wealth and Status are hard to obtain but anyone will be able to just live a long life.

Masterpiece

 

Paper Dimension  115*52

Whole Dimension 194*64.5

Normal style silk mounting.

Sumi Ink on paper, Silk mounting is very fine.

Paulownia box

 

Price 2,000,000 JPY

Honorific name: Shinki-dokumyo Zenji, Shoju-Kokushi. Pen name: Kokurin, Sarajuka-Rono. Instigator of the Rinzai Zen revival. Dharma transmission from Dokyo Etan(Shoju-Rojin). He became an abbot of Shoin-ji in Hara, Shizuoka at 33 years of age. He refounded Ryutaku-ji in Mishima in his The later years. He raised many influential and outstanding disciples, Torei En’ni, Suiou Genro, Gazan Jito etc.