Gisan Zenrai ” Peace reigns over the land “

ID : 10343

Gisan Zenrai

1802-1878

Zen Rinzai.

The Myoshin-ji branch. The 523th abbot of Myoshin-ji. Sogen-ji in Okayama. The founder of Nanshu-ji in Sakai, Osaka and Daitoku-ji monastery.

 

Peace reigns over the land.

 

Vertical silk mounting Tea ceremony style. Sumi ink on paper fine.

Box : Paulownia.

Price : 210,000JPY

 

Data : Honorific name: Bukkoku-Koryu Zenji. Pen name: Boncho, Seigo-ken. Dharma transmission from Taigen Shigen. He founded Nanshu-ji monastery by the request of the Daitoku-ji branch in 1866, then also founded Daitoku-ji monastery in the sub-temple of Daitoku-ji-ji in 1872. He brought up many outstanding Dharma heirs, Ekkei Shuken in Myoshin-ji, Tekisui Giboku in Tenryu-ji, Kosen So’on in Enkaku-ji, Koju Sotaku and Bokuju Soju in Daitoku-ji branches.

Categories: ,