Gisan Zenrai “The stone bridge in Nan Yue (Nangaku) is great”

ID : 10073

Name: Gisan Zenrai

Birth and Death : 1802-1878

Sect : Zen. Rinzai.

Temple : The Myoshin-ji branch. The 523th abbot of Myoshin-ji. Sogen-ji in Okayama. The founder of Nanshu-ji in Sakai, Osaka and Daitoku-ji monastery.

 

Texts : The stone bridge in Nan Yue (Nangaku) is great! (Nangaku Ejo Zenji used to live in the mountain.)

 

Style : Vertical silk mounting. Tea ceremony style.

Condition : Paper: Fine. Mounting: Good.

Box : Paulownia.

Price : 210,000JPY

 

Data : Honorific name: Bukkoku-Koryu Zenji. Pen name: Boncho, Seigo-ken. Dharma transmission from Taigen Shigen. He founded Nanshu-ji monastery by the request of the Daitoku-ji branch in 1866, then alsofounded Daitoku-ji monastery in the sub-temple of Daitoku-ji-ji in 1872. He brought up many outstanding Dharma heirs, Ekkei Shuken in Myoshin-ji, Tekisui Giboku in Tenryu-ji, Kosen So’on in Enkaku-ji, Koju Sotaku and Bokuju Soju in Daitoku-ji branches.

Categories: ,