Kakugan Jitumyo R
Goten Dokai ”
Zuikou Chingyu ̶
Ymamoto Genpo “
Yamada Mumon “
Unshu Joki ” A
Torei Enni”
Torei Enni ” S
Tengen Chiben “
Tengei Eken “T
Tengei Eken “C
Tekisen Genro”
Takahashi Deisyu 
Taiho Syokon “
Syunsou Jyosyu ̶
Suigan Syoken “
Sozan Genkyo
Shunso Jyoshu “
Shunso Joshu ”
Shodo Eko “The
Setsudo Genkei A hig
Sengan Gensu A beaut
Ryoga Gigan “P
Ryochu Nyoryu “
Ogino Dokuon “
Nanten-Bo ( Toshu Ze
Mutoku Ryogo ”
Muin Douhi “Pe
Mihou Enki “Ba
Kanrei Jikun ”
Kanrei Jikun ‘
Kaiten Ekou ”
Izawa Kanjyu “
Ishikawa Sodo ”
Inzan Ien “ZUI
Hogen Doin ” T
Hakuin Ekaku Bodhidh
Hakuin Ekaku “
Hakuin Ekaku “
Gisan Zenrai “
Gisan Zenrai ”
Gisan Zenrai ”
Gessyu Soko “G
Genrou Oryo “A
Fugai Honko “L
Erin Syoki “Bo
Doukoku Eko ”
Dokusho Shoen 5th pa
Daikan Monjyu”
Daikan Monju ”
Daikaku Seppo ”
D.T. Suzuki Daisetsu
Ashi Kyodo ” P
Asahina Sogen”
Seisetsu Syucho R